Zakład Usług Komunalnych

Przedmiotem działalności Zakładu jest w szczególności: