Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania

Archiwa - zasady ich udostępniania.

Na pisemny wniosek zainteresowanego dokumenty przechowywane w archiwum udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.u.112, poz 1198 z późn. zm.)