Organy oraz osoby sprawujące dane funkcje

Organy oraz osoby sprawujące dane funkcje

Zarząd „Zakład Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie

Prezes Zarządu - Monika Kujawska
 

Kierownicy Działów:

Dział Księgowości - Agnieszka Zaremba
Dział Administracji - Olga Czerwińska
Dział Drogowo-Remontowy - Krzysztof Brylczak
Dział Usług Komunalnych - Marek Gulczyński
Dział Transportu Osobowego - Norbert Frydrychowicz
 

Rada Nadzorcza „Zakładu Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Hubert Sommerrey
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Lech Dworaczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej - Anna Czubińska