Jesteś tutaj:   

Status prawny

Status prawny

"Zakład Usług Komunalnych" jest spółką prawa handlowego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381930, której 100% udziałowcem jest Gmina Mosina.